Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen: van geboorte tot aan het overlijden (en zelfs nadien). 

Familierecht overkoepelt tal van dossiers. De meest voorkomende zijn:

  • Echtscheidingen & verdeling van goederen (ook voor feitelijk of wettelijk samenwonenden)
  • Boedelverdelingen tussen erfgenamen, erfrechtdiscussies
  • Kwesties omtrent kinderen
  • Naamswijzigingen (bijv. de achternaam)
  • Jeugdrecht: adoptie, bijstand inzake het omgangsrecht van kinderen, alimentatie
  • Huwelijkscontracten en/of samenlevingsovereenkomsten
  • Boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning
  • Onderhoudsvorderingen en indexering onderhoudsgeld

Hebt u vragen met betrekking tot het personen- en familierecht? Blijf er niet mee zitten. Laat u begeleiden door een specialist ter zake.

Meester Guedens heeft jarenlang ervaring in de bijstand van particulieren inzake personen- en familierecht. Het kantoor van Meester Guedens maakt een erezaak van transparantie, persoonlijke aanpak en volledige betrokkenheid. Want alleen dan slagen we erin om datgene waar u zich zorgen om maakt en waar u bijstand in nodig hebt, om te zetten in een correct juridisch onderbouwd verhaal.