Disclaimer

De gegevens vermeld op deze website zijn louter informatief en kunnen niet worden beschouwd als (juridisch) advies. Advocatenkantoor Bart Guedens kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie vermeld op deze site. Advocatenkantoor Bart Guedens is niet gebonden door de inhoud van deze website.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord om de inhoud ervan uitsluitend voor persoonlijk gebruik aan te wenden.

Advocatenkantoor Bart Guedens is er niet toe gehouden te reageren binnen een bepaald tijdsverloop na contactname van de bezoeker via email of contactformulier.

Advocatenkantoor Bart Guedens verbindt zich ertoe de gegevens zoals overgemaakt door het invullen en versturen van het contactformulier of het verzenden van een email, enkel te gebruiken voor kantoorbeheer en deze niet te zullen overmaken aan derden. U hebt te allen tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Deze website bevat creaties (beelden, merknamen, logo's, foto's) die eigendom zijn van advocatenkantoor Bart Guedens. Daarnaast zijn links opgenomen naar diverse websites. Advocatenkantoor Bart Guedens is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Advocatenkantoor Bart Guedens is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze website.