Ereloon en kosten

Adviesverlening en degelijke bijstand in juridische aangelegenheden, vragen een correcte vergoeding. De ereloonstaat van een advocaat bevat 3 elementen: het Ereloon, de Administratieve kosten en de Gerechtskosten.

Het ereloon van een advocaat hangt af van verschillende omstandigheden en is niet altijd exact te bepalen bij de aanvang van een dossier. Ook het verloop van een procedure is niet steeds te voorspellen. Het is daarom niet eenvoudig om op voorhand een vaste en definitieve kostprijs van het dossier te ramen. Ik wens dan ook van bij het begin met de cliënt duidelijke afspraken te maken.

U wordt steeds snel ingelicht van eventuele nieuwe ontwikkelingen in uw dossier, waardoor mogelijks extra werk moet worden verricht en van de initiële kostenberekening moet worden afgeweken.

Mijn kantoor werkt met voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten, in de loop van het dossier. Deze Provisies worden gebruikt om een deel van de kosten en prestaties te dekken. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten van het totale bedrag afgetrokken.

De Algemene voorwaarden vindt u hier.

Voor een eerste consultatie, zonder aanmaak van een dossier of verder onderzoek, wordt een forfait aangerekend van 50 EUR per uur (inclusief BTW).

 


(Onze Algemene voorwaarden zijn opgesteld in PDF formaat. Als u nog niet beschikt over het programma Acrobat Reader, dan kunt u dat hier gratis downloaden).